Hanuman Chalisa in Malayalam | ഹനുമാൻ ചാലിസ

hanuman chalisa in malayalam

Hanuman Chalisa in Malayalam: in this article you will be find malayalam hanuman chalisa, hanuman chalisa in malayalam englsh, hanuman chalisa pd. Hanuman Chalisa in Malayalam ഹനുമാന് ചാലീസാ ദോഹാ ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി ।വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ॥ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര ।ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര … Read more

Categories god